Establishment and objectives

Макс Фреш Еър ЕООД е изцяло българска компания, създадена в началото на 2019г с основна цел производството на нов тип ароматизатори за автомобили.  Основната ни цел е да покажем, че и в България може да се направи продукт, който да е различен от конвенционалното разбиране за автомобилни ароматизатори, да радва окото и обонянието, без да е натрапчив като аромат и да създава дискомфорт, както и да не замърсява околната среда. Затова след дълги проучвания се спряхме на няколко фигурки – някои са символ на късмет, други просто носят добро настроение.

Mission

Things don't end with the choice of figurines - on the contrary - they start with that. After focusing on them, we have chosen several colors and fragrances to not only complete them as a decoration for the car, but also to ensure the best possible quality and longest lasting fragrance. And we have succeeded - our fragrances smell with constant intensity for at least 45 days. This is a result of the technology of their production, that we have managed to achieve. There are no condensing liquids or stains in our air fresheners - you just open them out and put them in the car.

What makes us different

Vision and fragrance are not everything - our fragrances are made of materials that are completely recyclable, and this is one of our important goals - maximum environmental protection. In this regard, we do not stop testing opportunities for the use of recycled raw materials in production, using the experience and knowledge of specialists in the recycling of polymeric materials.

Договор за безвъзмездна финансова помощ (№BG16RFOP002-2.073-10877-C01) по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ 

На 25.01.2021 г. „МАКС ФРЕШ ЕЪР“  ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№BG16RFOP002-2.073-10877-C01) по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Стойността на безвъзмездната помощ е в размер на 3 453,55 лева, от които ЕФРР в размер на 2 935,52 лева, национално финансиране в размер на 518,03 лева

Фирмата е на българският пазар от месец януари 2019 година. За тези години фирмата се утвърдили като коректно и надежден партньор. Специализирана е в производство и продажба на иновативни автомобилни ароматизатори. Ароматизаторите са създадени по иновативна технология с най-качествени материали, без кондензиращи течности и цапащи боички – гаранция за интензивен аромат и премиум представяне. Освен високо качество на обслужване, оптимални срокове на изпълнение и конкурентни цени, „МАКС ФРЕШ ЕЪР“  ООД предлага и индивидуален подход към всеки клиент, което ги превръща в предпочитан партньор.

Shopping Cart Items

Empty cart

No products in the cart.

Return to Shop
Search for:
X